Glomma Data – Shopware Norge as

Vi har god erfaring og har jobbet i dette markedet i lang tid. Vi er ikke et stort selskap, men er desto mer tilpassningsdyktige og ved behov finner vi raske løsninger på tvers av vår kunnskap.

Vi leverer IT konsulenthjelp med tilhørende salg av hardware produkter, nettverkstjenester, hjemmesider/websider og nettsystemer/løsninger, mobiltjenester og alt som naturlig faller inn under dette feltet.