New Learning AS väljer VenaMail

I New Learning har vi lang og bred erfaring fra et stort antall årlige kunnskapsleveranser. Vi vet at læring er viktig når man skal velge nye løsninger. Vi vet at bedriftene som tar opplæring på alvor benytter løsningene i større grad og at opplæring bidrar til arbeidsglede blant de ansatte i bedriften.

Forskning viser at kostnaden med å kvalitetssikre kompetansen hos brukerne ved nye leveranser er lav sammenliknet med konsekvensene av manglende kompetanse hos de ansatte.